05:08 ICT Thứ sáu, 24/01/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số 13/KHCM-THGH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG 01-2016

Ngày ban hành 04/01/2016
Loại văn bản Công Văn
Người ký duyệt Hoàng Đình Thái
Xem : 880 Tải về
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD&ĐT CAN LỘC
TRƯỜNG TH GIA HANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/KHCM-THGH Gia Hanh, ngày  04 tháng 01  năm 2016
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG 01/2016
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, soạn giảng và dạy học theo phân phối chương trình từ tuần 18-21 có hiệu quả.
Hoàn thành chương trình dạy học của học kì I trước ngày 15/01/2016; Triển khai dạy học chương trình học kì II từ ngày 18/01/2016.;
- Tiếp tục triển khai hoạt động thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hoạt động chấm chữa bài của giáo viên.
- Chỉ đạo các tổ ra đề kiểm tra định kì lần I, kiểm tra, thẩm định và tổ chức in ấn đủ số lượng đề theo yêu cầu.
- Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn nghiêm túc, tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.
- Tiếp tục tổ chức dạy chuyên đề cấp tổ, dạy thao giảng, dạy học theo PP mới, mô hình mới ...
- Tổ chức thi định kì lần I nghiêm túc, đánh giá thực chất chất lượng của từng học sinh, đánh giá chất lượng cụ thể của các khối, lớp.
- Tập trung hướng dẫn và tạo điều kiện để GVG dự thi tốt phần thực hành: Bố trí GV dạy thay trong các ngày GVG đi thi; tư vấn, góp ý giáo án và tiết hoạt động của GV.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi IOE;
- Giao chỉ tiêu, số lượng bài viết trên tạp chí Toán Tuổi Thơ 1 cho các khối lớp.
-  Tăng cường kèm cặp giúp đỡ xóa học sinh yếu kém.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoài trời, hoạt động theo chủ đề, chủ điểm của công tác Đội - Sao. Tổ chức cuộc thi “Tuổi thơ khám phá” cho các lớp 4-5, lựa chọn đội tuyển của các khối thi cấp trường.
- Tổ chức kiểm tra các hoạt động nhà giáo.
2. Yêu cầu và chỉ tiêu:
- 100% GV thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, soạn giảng đúng thời khoá biểu và phân phối chương trình; Chấm chữa bài nghiêm túc.
- Tổ chức dự giờ một số khối lớp, tập trung nhiều vào các tiết buổi 2; Kiểm tra 100% công tác chấm chữa bài của giáo viên.
- Giao cho các tổ chuyên môn phối hợp với GV dạy BD, PĐ lựa chọn nội dung phù hợp, giảng dạy hiệu quả công tác BD HS có năng khiếu và kèm cặp Hschưa hoàn thành nội dung kiến thức, kĩ năng.
            - BGH kiểm tra, đánh giá và xếp loại 100% số bộ hồ sơ của giáo viên; Kiểm tra Hồ sơ của học sinh.
            - Tổ chức coi và chấm thi khảo sát chất lượng đại trà nghiêm túc, chính xác, đánh giá cụ thể chất lượng từng lớp.
3. Biện pháp thực hiện:
- Ban giám hiệu quán triệt tới 100% CB-GV về yêu cầu và cùng với các Tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.
- Ban giám hiệu lên kế hoạch, lịch cụ thể cho các hoạt động, thông báo đầy đủ với giáo viên, phân công cụ thể công việc cho các thành viên trong BGH.
- Giao nhiệm vụ và kế hoạch dạy bồi dưỡng, phụ đạo cho giáo viên được phân công; theo dõi kiểm tra chất lượng dạy học.
          Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn trong tháng 01/2016, yêu cầu các tổ chuyên môn triển khai thực nghiêm túc có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- HT, các PHT;
- Các tổ trưởng CM;
- Trang Website trường;
- Lưu HSCM.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Hoàng Đình Thái