11:40 ICT Thứ hai, 26/08/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số 05/KH-HT
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH THÁNG 12-2015

Ngày ban hành 02/12/2015
Loại văn bản Công Văn
Người ký duyệt Phan Tiến Hạnh
Xem : 774 Tải về
Nội dung chi tiết
 UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HANH
Số 05/ KHT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do- Hạnh phúc
Gia Hanh, ngày 02 tháng 12 năm 2015
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2015
CHỦ ĐỀ:   Toàn trường phấn khởi tổ chức tốt phong trào thi đua "Hai tốt", "Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực", lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 71
năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn
dân(22/12/1944 - 22/12/2015). Toàn trường phát động tháng thi đua "Hai tốt" tập trung
những nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Công tác chỉ đạo chuyên môn 
2. Công tác phổ câp giáo dục
3. Công tác Đội - Sao nhi đồng
4. Công tác lao động, XD CSVC nhà trường
5. Công tác thư viện - thiết bị
6. Công tác tài chính
7. Công tác hành chính
II. Kế hoạch hoạt động cụ thể:
Các hoạt động và các công việc cụ thể
Thời
gian
bắt
đầu
Thời
gian
hoàn
thành
Địa
điểm
thực
hiện
Người chịu
trách nhiệm
chính
Chi
phí
cần
thiết
Kết quả đạt
được
Họp HĐSP quán triệt kế hoạch tháng 
12/2015
04/12 04/12 VP
BGH;
HĐGV    
1. Công tác chỉ đạo chuyên môn 
1.1, Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng 
dạy học, chú trọng đến việc chỉ đạo các lớp 
chất lượng qua KSCL đạt thấp. Đánh giá kết 
quả giảng dạy và học tập của HS chính xác từ
đó xác  định mục tiêu phấn đấu cho từng giáo
viên và HS.
01/12 31/12 LH BGH
   
1.2, Tập trung nâng cao chất lượng học sinh 
đại trà, PĐ học sinh yếu, kém ở các khối lớp. 
Chú trọng:
- PĐ HSY: Kiểm tra xác định mức độ của HS
học yếu, kiểm tra có số liệu kết quả kiểm tra 
của các em học sinh trong hồ sơ  từ tổ CM 
đến hồ sơ nhà trường hàng tháng.
* Nội dung kiến thức: Qua các đợt kiểm tra 
của nhà trường GV xem xét tiếp nhận kiến 
thức của HS để điều chỉnh giáo án giảng dạy 
bù chỗ hổng KT cho HS, cách trình bày bài 
làm và chữ viết của học sinh. Chú trọng dạy 
01/12 31/12 LH BGH
HĐGV
   học phù hợp với đối tượng để mỗi học sinh 
được phát huy tối đa khả năng học tập
1.3,  Khuyến khích các em tham gia giải  toán
TTT1 ở tất cả các chuyên mục đặc biệt 
chuyên mục Tiếng Anh chưa có học sinh 
tham gia.
* Tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh luyện 
tập môn TDTT (Các môn thi theo công văn 
của PGD&ĐT tiến tới tổ chức HKPĐ cấp 
huyện trong tháng 12/2015; duy trì BD Đội 
tuyển dự nguồn cho năm học sau)
* Tiếp tục tạo điều kiện cho các em học sinh 
có năng khiếu và đam mê về các môn học và 
tham gia thi Violympic Toán, Tiếng Anh trên 
mạng Internet, nhà trường chuẩn bị máy vi 
tính, mạng Internet đảm bảo cho học sinh thi 
Violympic cấp trường, GV hướng dẫn tư vấn 
giúp học sinh tham gia tốt.
01/12 31/12 LH.ST
Đ/c Thái
phân công
CBGV cụ
thể: Phân
công số lượt
tham gia/lớp
theo các
chuyên mục
TTT1
   
1.4, Bồi dưỡng đội ngũ: Tiếp tục chỉ đạo và
thực hiện có hiệu quả dạy học CGD Tiếng
Việt 1; tăng cường áp dụng có hiệu quả
phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, tổ
chức dạy thể để đúc rút kinh nghiệm. 
Triển khai thực hiện nghiêm túc đánh giá học
sinh theo Thông tư 30/TT-BGD&ĐT. CBQL,
TTCM tăng cường kiểm soát việc áp dụng,
thực hiện Thông tư 30 của các giáo viên để
kịp thời tư vấn khắc phục các sai sót nếu có
Tiếp tục tổ chức thao giảng, tăng cường các 
chuyên đề BDGV, GVG giỏi cấp huyện theo 
hướng thi đổi mới.
- Phát huy phong trào “Đến thăm lớp bạn” 
trao đổi tư vấn giúp đỡ lẫn nhau tháo gỡ khó 
khăn trong chuyên môn; đặc biệt quan tâm 
đội tuyển GVG dự thi cấp huyện(Tổ trưởng 
cho tổ viên đăng ký gửi đ/c Thái)
- Thi KSCL GV đề của Phòng, giải toán khó 
văn hay hàng tháng.
- Tiếp tục nghiên cứu SKKN đặc biệt tập 
trung viết bài trên tạp chí có bài được đăng 
thì được thay cho SKKN đạt cấp huyện, cấp 
tỉnh; hoàn thành sườn SKKN nộp BGH vào 
cuối tháng, khuyến khích GV viết bài, đăng 
tin trên các diễn đàn,Website các cấp được 
tính điểm xét thi đua cuối kỳ, cuối năm.
- Triển khai sinh hoạt chuyên môn trên 
trường học kết nối(Đ/c Thảo chuyên đề)
- Các tổ tiếp tục triển khai chuyên đề, thao 
giảng đợt 2, đăng ký chuyên đề cấp 
trường(Theo chỉ đạo của ngành mỗi tổ thực 
hiện 1 chuyên đề/tháng)
- Tổ chức quán triệt việc học tập BDTX theo 
01/12 31/12 LH,
NT
BGH, TTCM
chỉ đạo cụ
thể
   yêu cầu của Bộ, Sở, PGD theo HD, theo KH 
nhà trường.
1.5, Kiểm tra, phân loại trẻ khuyết tật, hoàn 
thành hồ sơ khuyết tật và theo dõi đánh giá 
tiến bộ của HS  KT nộp báo cáo về PGD
01/12 10/12
PHT, Các tổ
trưởng, GV
có HS KT    
1.6, Công tác VSCĐ: 
- Tổ chức kiểm tra công tác VSCĐ các lớp, 
* Tổ chức tư vấn chữ viết cho GV và HS: 
Lập danh sách HS từ lớp 1- 5 có năng khiếu 
và đam mê, có hồ sơ theo dỗi kết quả cụ thể 
để kịp thời động viên, khuyến khích HS(Lưu 
hồ sơ từ tổ CM đến nhà trường)
BCĐ VSCĐ 
phó ban 
phân công 
   
1.7, Tăng cường chỉ đạo hoạt động
giáo dục thể chất, vệ sinh Y tế học đường. Tổ
chức khám cho học sinh lần 1. Hợp đồng với
trạm Y tế xã khám cấp thuốc cho học sinh.
Tăng cường hoạt động chữ thập đỏ, các hoạt
động nhân đạo từ thiện, công tác y tế trường
học, VSATTP.
01/12 31/12 LH
Đ/c Đậu Hà 
XD KH cụ 
thể
   
1.8, Tiếp tục triển khai công tác KĐCL GD, 
triển khai thu thập thông tin, minh chứng và 
họp ban đánh giá kết quả thực hiện
01/12 31/12 VP
BCĐ hỗ trợ
các nhóm;
đ/c nhóm
trưởng chỉ
đạo các TV
hoàn thành
hồ sơ    
1.9, Công tác kiểm tra nội bộ
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của GV, 
CBQL, thực hiện quy chế CM, soạn giảng và 
các quy định của ngành.; kiểm tra HS Yếu, 
kém; hoạt động của ban kiểm tra nội bộ nhà 
trường; công tác thu- chi tài chính; việc thực 
hiện các cuộc vận động và phong trào XD 
trường học Thân thiện, HS tích cực;
- K.tra toàn diện các lớp KSCL đạt thấp;Việc 
phụ đạo HS yếu, tạo điều kiện cho HS có 
năng khiếu đam mê môn học; 
- K.tra chuyên  môn TD, CĐ, dự giờ (quan 
tâm hỗ trợ GV dạy buổi 2; các lớp chất lượng
thấp)
- Công tác thư viện -Thiết bị: K.tra việc sử 
dụng thiết bị đồ dùng, sử dụng sách báo. 
Hoàn chỉnh trang trí, sắp xếp lại phòng thư 
viện. Triển khai XD thư viê n đạt chuẩn
01/12 31/12 LH
Ban
KTNBTH;
đ/c PB phân
công cụ thể
   
2. Công tác phổ câp giáo dục
2.1, Rà soát bổ sung hoàn thành các loại hồ 
sơ PC đón đoàn bộ GD&ĐT
01/12 8/12 NT đ/c Thái;
Hào
   
2. 2, Đánh giá mức độ tiến bộ chất lượng học 
sinh yếu từ đầu năm lại nay
01/12 08/12 LH PHT
   2.3,Thanh toán, hỗ trợ kinh phí cho CBGV 
làm phổ cập, tiền làm  hồ sơ phổ cập
01/12 15/12 VP  Ban Tài vụ 
   
3. Công tác Đội - Sao nhi đồng
3.1, Phát động thi đua chào mừng ngày 
TLQĐNDVN và ngày Quốc phòng toàn dân 
22/12 bằng các hình thức:
- Tổ chức hoạt động cho HS phải biết tổng 
hợp nhiều môn theo hình thức như“Rung 
chuông vàng”; triển khai tổ chức “Nắng sân 
trường” theo lịch đăng kí. TPT đặt hàng về 
các lĩnh vực kiến thức cho các tổ chuyên môn
chuẩn bị phối hợp tổ chức.
01/12 31/12 LH;ST TPT; TTCM
   
3. 2, Lao động dọn vệ sinh đài tượng niệm và
thắp hương, báo công tại đài tượng niệm liệt 
sỹ xã( theo dõi các khối lớp theo KH XD 
trường học Thân thiện); theo dõi đôn đốc 
chăm sóc bồn hoa cây cảnh đảm bảo yêu cầu.
01/12 22/12 TĐ TPT Đội
   
3.3, Đẩy mạnh nề nếp SH đội , sao. Ktra việc 
thực hiện kế hoạch SH sao, SH đội, Tăng 
cường HĐNGLL gắn với HĐ TDTT, các trò 
chơi dân gian.
01/12 31/12 TĐ TPT Đội;
Đoàn TN
   
3.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền
thống anh Anh bộ Đội cụ Hồ, chào mừng 71
năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam. 
01/12 31/12 NT TPT Đội;
Đoàn TN
   
3.5. Tăng cương công tác kiểm tra của Đội cờ
đỏ(về nền nếp, khóa cửa, tắt điện trước lúc ra 
về, tiết kiệm nước...)
01/12 31/12 TĐLS
TPT Đội;
Đoàn TN;
Bảo vệ    
3.6. Tăng cường hoạt động chữ thập đỏ, các 
hoạt động nhân đạo từ thiện
3.7.Báo cáo kết quả hoạt động Đội - SNĐ 
trong tháng vào ngày 20 hàng tháng.
01/12 20/12   TPT Đội
   
4. Công tác lao động, XD CSVC nhà 
trường
4.1, Trồng, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh; quy 
hoạch lại các bồn hoa thể hiện mang tính 
nghệ thuật
01/12 31/12 BH Các lớp
   
4. 2, Lao động: Tổ chức phụ huynh lao động 
chuẩn bị các điều kiện để tu sửa nền sân 
trường; làm mương thoát nước
01/12 31/12 ST BGH
   
4.3, XDCSVC: Tiếp tục hực hiện đề án CQG 
mức độ 1. Tham mưu xin các cấp các ngành 
hỗ trợ kinh phí đầu tư CSVC cho nhà trường; 
tăng cường tham mưu tiếp cận dự án động 
thổ XD nhà 2 tầng đúng quy hoạch
01/12 31/12 ST HT
   
4.4, Tiếp tục bổ sung lại hệ thống nô i thất các
phòng học; bổ sung các phòng chức năng 
01/12 31/12
LH,
TV
Ban XD
   
5. Công tác thư viện - thiết bị
5.1, XD KH  thư viện đạt chuẩn. Cụ thể hóa 
kế hoạch, lên lịch tổ chức cho HS đọc sách, 
01/12 31/12 TV,
LH
PHT, đ/c
Huệ, GV
   thi tìm hiểu sách, HD HS ghi nhật ký đọc 
sách; XD tốt phong trào đóng góp sách cho 
thư viện
5.2, Kiểm tra việc sử dụng TBDH của GV 
trên lớp; hiệu quả HS sinh hoạt tại TV 01/12 31/12 LH,TV PHT    
5.3, Kiểm tra việc cập nhật ghi chép vào sổ 
các thiết bị và STK, sách tham khảo đã mua 
bổ sung đầu năm học  
01/12 31/12 LH,TV BGH; đ/c
Huệ
   
5.4. Hoàn thiện bảng hướng dẫn mục lục 
sách; sắp xếp khoa học dễ tìm, dễ lấy
01/12 31/12 TV đ/c Huệ
   
5.5, Rà soát các hạng mục cần mua bổ sung 
TV, TBDH báo cáo CTK duyệt triển khai 
mua kịp thời. XD thư viện đạt chuẩn
01/12 15/12 TV đ/c Huệ
   
6. Công tác tài chính
6.1, Đôn đốc thu đóng nạp, phấn đấu cao 
điểm  của tháng 12 là: Hoàn thành các khoản 
thu( GVCN  quyết toán các khoản tiền đã thu 
ở HS). GV cập nhật HS nộp tiền qua DS nhà 
trường gửi trên email cá nhân
01/12 31/12 LH GVCN
   
6.2. Thu nhập quỹ các khoản tiền GV nợ, vi 
phạm ngày công 
01/12 26/12
LH,
VP
Ban TC    
6.3, Kiểm tra lại nguồn ngân sách, Làm
lương tháng 12, lập kế hoạch thu, chi, duyệt
quỹ lương, rút nguồn năm 2016 báo cáo
CTK. Kiểm kê tài sản năm 2015. Bàn giao
công tác thủ quỹ.
01/12 31/12   Ban TC
   
6.4, Hoàn thành thủ tục tài chính để đón đoàn
giám sát của HĐND xã về kiểm tra tình hình 
sử dụng kinh phí từ đầu năm học đến nay
01/12 15/12
Kế toán; thủ 
quỹ
   
6.5, Hoàn thiện các bước thu chi tài chính 
theo CV 1702(10 bước theo hướng dẫn của 
Phòng đăng tải trên vvebsite: canloc.edu.vn)
01/12 10/12 đ/c Liên KT
6.6. Thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính 
cuối tháng sơ kết thu - chi trong tháng(Các 
chế độ trong tháng phải hoàn tất hồ sơ, kéo 
dài sang tháng sau không giải quyết; tất cả 
các loại HS duyệt CTK phải nộp trước 3 
ngày(Trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất). 
01/12 31/12  
Cá nhân, tổ
chức liên
quan đến chi
tiền cho nhà
trường
   
7. Công tác hành chính
7.1, GV thực hiện nghiêm túc nghiêm cấm 
hành vi xúc phạm thân thể, nhân phẩm, danh 
dự HS, những điều GV không được làm.
01/12 31/12   Toàn trường
   
7.2, Tổ chức họp PH học sinh giỏi PH yếu, 
phụ huynh HS khuyết tật, thông báo tình hình
học tập của HS và những vấn đề cần thiết để 
nâng cao chất lượng.
01/12 31/12 GVCN
   
7.3, Họp ban thường trực hội phụ huynh, 
XDKH hoạt động năm 2016; quán triệt việc 
thực hiện các cuộc vận động  và các phong 
trào
01/12 31/12 VP HT
   7.4, Làm tờ trình tham mưu xin UBND xã và 
các cấp hỗ trợ kinh phí,các hạng mục thiết 
yếu phục vụ dạy và học XD trường CQG 
mức đô  2 sau 5 năm. Họp ban chỉ đạo XD 
trường CQG
01/12 31/12 VP HT
   
7.4, Tổ chức tốt ngày Pháp luật - ngày 28 
hàng tháng theo quyết định của UBND tỉnh 
và kế hoạch của huyện, Tiếp tục tuyên truyền,
phổ biến, GDPL, Đảm bảo ATGT, phòng 
chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, 
đốt pháo, đảm bảo an nnh trật tự toàn trường; 
phát động cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước
CHXHCNVN
01/12 31/12 VP HĐSP
   
III. Lịch công tác cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm
Ngày,
tháng
Nội dung Người thực hiện
01/12 C: Họp Hiệu trưởng triển khai KH tháng 12/2015 HT
02/12 Chuyên đề cấp cụm VNEN tại TH Trung Lộc PHT, GV 2-3
05- 06/12 Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2015-2016 đ/c Thông; VĐV
08/12 Đón đoàn kiểm tra PCGD Bộ GD&ĐT BGH
12-13/12 Thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường Đ/c Mai
31/12 Hội nghị  Hiệu trưởng tiếp thu kế hoạch tháng 01-2016 HT
Với những nhiệm vụ trọng tâm trên, các tổ chức, CB, GV có kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện
tốt nhiệm vụ tháng 12/2015.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                       
 - Phòng GD &ĐT Can Lộc            Để báo cáo                  
 -  P Hiệu trưởng                              Để thực hiện
 -  Các Tổ trưởng CM                     Để thực hiện
 - Lưu VT Phan Tiến Hạnh
 
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG