05:03 ICT Thứ sáu, 24/01/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số 12/KHCM-THGH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12-2015

Ngày ban hành 02/12/2015
Loại văn bản Công Văn
Người ký duyệt Hoàng Đình Thái
Xem : 960 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH GIA HANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12/KHCM-THGH Gia Hanh, ngày  02 tháng 12  năm 2015
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG 12/2015
Nhiệm vụ trọng tâm:
- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, soạn giảng và dạy học theo phân phối chương trình từ tuần 13-17 có hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai hoạt động thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hoạt động chấm chữa bài của giáo viên. Kiểm tra chất lượng học sinh lớp 1 về Đọc - Viết.
- Tiếp tập trung bồi dưỡng học sinh năng khiếu từ khối lớp 3 đến khối 5: Bồi dưỡng học sinh dự thi IOE. Chuẩn bị thi cấp trường vào ngày 05-06/12. Bồi dưỡng đội tuyển Điền kinh.
- Tiếp tục chỉ đạo các tổ triển khai hoạt động thao giảng đợt I, phấn đấu hoàn thành mỗi giáo viên ít nhất dạy 01 tiết Thao giảng trong đợt I.
- Tăng cường kèm cặp giúp đỡ  học sinh chưa hoàn thành kiến thức bài học.
- Tổ chức ra đề khảo sát số học sinh chưa hoàn thành kiến thức; Học sinh đại trà tháng 12.
- Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học; Chuyên đề về Nâng cao kiến thức cho GV văn hóa;
- Tiếp tục tạo điều kiện để đội tuyển GVG ôn thi có hiệu quả: Bố trí GV dạy thay để GVG ôn tập; Sưu tầm, cung cấp thêm nhiều đề cho GVG luyện tập ...
- Kiểm tra Hồ sơ giáo viên; Hồ sơ học sinh.
- Tiếp tục chỉ đạo các tổ, giáo viên học tập BDTX nghiêm tuc theo kế hoạch.
- Tổ chức kiểm tra các hoạt động nhà giáo: Kiểm tra toàn diện 8 GV(Thầy Quang, cô Nguyệt, cô Hoài, cô Đỉnh, cô Thủy, cô Thái, cô Lài, cô Trâm), chuyên đề 7 giáo viên(thầy Thuyên, cô Nhung, thầy Hải, thầy Thông, cô Thảo, cô Thương, cô Châu). Kiểm tra hoạt động nhận xét học sinh trên phần mềm SMAS. Kiểm tra, dự giờ các tiết dạy đọc sách tại thư viện.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoài trời, hoạt động theo chủ đề, chủ điểm của công tác  Đội - Sao. Đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt Đội trong thời gian ra chơi giữa buổi, thực hiện đúng kế hoạch, thời khóa biểu đã đề ra.
Với những nhiệm vụ trọng tâm trên, các tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 12 năm 2015./.
Nơi nhận:
- HT, các PHT;
- Tổ trưởng CM;
- Trang Website trường;
- Lưu HSCM.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  Hoàng Đình Thái