08:17 ICT Thứ tư, 26/02/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Tên / Số / ký hiệu : sô 11/KHCM-THGH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH THÁNG 11-2015 CUẢ CHUYÊN MÔN

Ngày ban hành 01/11/2015
Loại văn bản Công Văn
Người ký duyệt Hoàng Đình Thái
Xem : 1084 Tải về
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD&ĐT CAN LỘC
TRƯỜNG TH GIA HANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/KHCM-THGH Gia Hanh, ngày  01 tháng 11  năm 2015
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG 11/2015
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, soạn giảng và dạy học theo phân phối chương trình từ tuần 9-12 có hiệu quả.
- Tổ chức thi Hồ sơ giáo viên; Thao giảng. Tăng cường các hoạt động NGLL, hoạt động các Câu lạc bộ.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện mọt số giáo viên theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Tiếp tục triển khai hoạt động thăm lớp, dự giờ, kiểm tra hoạt động chấm chữa bài của giáo viên. Kiểm tra chất lượng học sinh lớp 1 về Đọc - Viết.
- Tổ chức kèm cặp thêm cho những học sinh còn yếu qua kết quả khảo sát cuối tháng 10/2015.
- Tổ chức ra đề và kiểm tra học sinh đại trà lần 2.
- Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về CGD Tiếng Việt lớp Một; Phương pháp Bàn tay nặn  bột; Chuyên đề về viết SKKN cho CB-GV.
- Lập danh sách đăng kí tên đề tài - SKKN của CB-GV gửi về Phòng;
- Thi chữ viết đẹp bài số I nghiêm túc; chấm đánh giá chính xác kết quả các khối lớp.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Phổ cập GDTHĐĐT mức độ 2 theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT sau khi đã về kiểm  tra tư vấn.
- Tiếp tục tập trung bồi dưỡng đội tuyển GVG tham gia thi GVG cấp huyện cả về sáng kiến và kiến thức.
2. Yêu cầu và chỉ tiêu:
- 100% GV thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, soạn giảng đúng thời khoá biểu và phân phối chương trình; Chấm chữa bài nghiêm túc.
- Tổ chức dự giờ một số khối lớp, tập trung nhiều vào các tiết buổi 2; Kiểm tra 100% công tác chấm chữa bài của giáo viên.
- Giao cho các tổ chuyên môn phối hợp với GVCN lựa chọn nội dung phù hợp, giảng dạy hiệu quả công tác kèm cặp học sinh yếu.
            - Triển khai  3 chuyên đề: 02 chuyên đề về phương pháp dạy học; 01 chuyên đề về hướng dẫn viết SKKN.
            - Yêu cầu CB-GV xác định, lựa chọn nội dung, mảng kiến thức để nghiên cứu và viết SKKN.
            - Tổ chức kiểm tra chuyên đề 04 giáo viên; toàn diện 04 giáo viên.
            - Phân công các thành viên trong BGH tư vấn về viết SKKN và tạo điều kiện để đội tuyển có thời gian ôn tập tốt nhất.
            Trên đây là kế hoạch trọng tâm của Chuyên môn trong tháng 11/2015, yêu cầu các tổ chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả./.
Nơi nhận:                                                                           P. HIỆU TRƯỞNG
            - HT, các PHT;
            - Các TTCM;
            - Trang Website trường;
            - Lưu HSCM.                                                             Hoàng Đình Thái