06:19 ICT Thứ sáu, 24/01/2020

Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu về Trường TH Gia Hanh

                                                                                                 

Trường TH Gia Hanh thuộc thôn Nghĩa Sơn xã Gia Hanh huyện Can Lộc- Năm học 2014 – 2015 trường có 21 lớp; tổng số học sinh 552 em,  trong đó:     
Khối 1: 4 lớp:   88  học sinh.
Khối 2: 4 lớp:  106 học sinh.
Khối 3: 4 lớp:  108 học sinh.
Khối 4: 5 lớp:   126  học sinh.
Khối 5: 4 lớp:   124 học sinh.
Điểm 1 có 9 lớp

Điểm 2 có 12 lớp với      
          - Đội ngũ CBGV: 40 đồng chí: Trong đó: Nữ: 31 đ/c.(tỷ lệ: 77,5 %)
          + Đảng viên:  23 đ/c.Tỉ lệ:  57,5 %
          + CBQL: 3 đ/c. ( HT: 1; PHT 2)
   + Giáo viên văn hoá: 25 đ/c. Giáo viên đặc thù: 6đ/c.(âm nhạc: 1; Mĩ thuật: 2. Tin học 1; Thể dục 1; Ngoaị ngữ 1). Đủ về cơ câú, thiếu 1 GV daỵ Tiếng Anh.
          +CB hành chính: 5 đ/c. TPT Đội: 01 đ/c.         
          Trình độ:     Đại học:   33 đ/c, tỉlệ: 82%.
                             Cao đẳng:   3 đ/c ( tỉ lệ: 7,7 %)
                             Trung cấp: 4 đ/c( tỉ lệ: 10,3 %)
         +Trình độ giáo viên đạt trên chuẩn: 100%, ( 28 Đại học – 90,3 %; 3 cao đẳng- 9,7 % ) .
           Tỉ lệ gv/ lớp: 1,47. (GV văn hóa: 1,24)