• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HANH
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
Ngày ban hành:
26/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG 02-2016
Ngày ban hành:
01/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG 01-2016
Ngày ban hành:
04/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/12/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12-2015
Ngày ban hành:
02/12/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH THÁNG 11-2015 CUẢ CHUYÊN MÔN
Ngày ban hành:
01/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website