• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI KHOÁ BIỂU (Đ1)

(Áp dụng từ tuần 2 ngày 14 tháng 9 năm 2020)

 

Lớp 1A

Lớp 1B

Lớp 2A

Lớp 2B

  

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 THỨ
2

HĐTN

Đạo đức (PHT)

HĐTN

Ôn luyện

HĐTN

Đọc sách (N)

HĐTN

Đạo đức (HT)

Toán

Thể dục

Thể dục

Đọc sách (N)

Tập đọc

Đ. đức (PHT)

Tập đọc

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Đọc sách (N)

Tiếng Việt

TNXH

Tập đọc

Thể dục

Tập đọc

Ôn luyện

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Toán

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
3

Tiếng Việt

Âm nhạc

 Toán

Mĩ thuật

Toán

 HĐGD

Toán

Ôn luyện

Tiếng Việt

HĐGD

Tiếng Việt

Ôn luyện

Chính tả

Ôn luyện

Tiếng Anh

Thể dục

Tiếng Việt

Ôn luyện

Tiếng Việt

HĐGD

K.chuyện 

GDKNS  

Chính tả

GDKNS

TNXH

 

Tiếng Việt

 

Âm nhạc

 

 K.chuyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
4

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Mĩ thuật

 

T. đọc

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Ôn luyện

 

Toán

 

Mĩ thuật

 

Tiếng Việt

 

T. đọc

 

Âm nhạc

 

Tiếng Việt

 

TNXH

 

Toán

 

Đọc sách (N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
5

 Thể dục

TNXH

 Thể dục

Đạo đức (PHT)

Toán

HĐGD

Toỏn

Tiếng Anh

 Toán

GDKNS

 Toán

GDKNS

Thể dục

T. công

Thể dục

 HĐGD

Tiếng Việt

HĐTN

Tiếng Việt

HĐTN

LT&C

Tiếng Anh

LT&C

T. công

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 Chính tả

 

Chính tả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
6

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Âm nhạc

Toán

Tiếng Anh

Toán

  TN-XH

Tiếng Việt

Ôn luyện

Tiếng Việt

 Tiếng Anh

T. làm văn

TN-XH

T. làm văn

 HĐGD

Tiếng Anh

HĐTN

Toán

Tiếng Anh

Tập viết

Ôn luyện

Tập viết

Ôn luyện

Tiếng Anh

 

HĐTN

 

SHL

 

SH lớp

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU

(Áp dụng từ tuần 2 ngày 14 tháng 9 năm 2020)

 

Lớp 3A

Lớp 3B

Lớp 4A

Lớp 4B

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

THỨ
2

Chào cờ

Mĩ thuật

Chào cờ

 T.Anh (Thắm)

Chào cờ

Khoa học

Chào cờ

Tin học

Toán

T.Anh (Thắm)

Toán

Tin học

Tập đọc

Kể chuyện

Tập đọc

Kể chuyện

Tập đọc

T.Anh (Thắm)

Tập đọc

Tin học

Toán

Lịch sử

Toán

Khoa học

TĐ-KC

 

TĐ-KC

 

Chính tả

 

Chính tả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
3

Toán

 Tin học

Toán

TN-XH

Mĩ thuật

Toán

Toán

T.Anh (Thắm)

Âm nhạc

 Tin học

LT&C

GDKNS

K.thuật

Tập đọc

LT&C

T.Anh (Thắm)

LT&C

Thể dục

Chính tả

Thể dục

T.Anh (Thắm)

Đọc sách

Mĩ thuật

Tin học

Thủ công

 

Mĩ thuật

 

T.Anh (Thắm)

 

K.thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
4

Toán

 

T.Anh (Thắm)

 

Toán (PHT)

 

 Âm nhạc

 

Tập đọc

 

T.Anh (Thắm)

 

Thể dục

 

 Thể dục

 

 Chính tả

 

Tập đọc

 

T.Anh (Thắm)

 

Toán

 

TH&XH

 

Toán

 

T.Anh (Thắm)

 

Tập đọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
5

T.Anh (Thắm)

Đạo đức

Toán

T.làm văn

 Tin học

Địa lý

Toán

Khoa học

T.Anh (Thắm)

TN - XH

Chính tả

Ôn luyện

 Tin học

LT&C

T.làm văn

Lịch sử

Toán

GDKNS

Đạo đức

Thủ công

 Toán

Đạo đức

T.Anh (Thắm)

Đọc sách

Tập viết

 

TN&XH

  

 T.làm văn

 

T.Anh (Thắm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
6

 Toán

Chính tả

T.Anh (Thắm)

Toán

 Thể dục

 LT&C

Thể dục

Tập làm văn

 Thể dục (Nghĩa)

Ôn luyện

 Thể dục (Nghĩa)

Tập viết

Toán

Âm nhạc

Toán

Đ. đức

T.làm văn

SHL

Đọc sách

SHL

 T.làm văn

SHL/HĐNGLL

  LT&C

SHL/HĐNGLL

Đọc sách

 

Âm nhạc

 

 Khoa học

 

 Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU

(Áp dụng từ tuần 2 ngày 14 tháng 9 năm 2020)

 

Lớp 5A

Ghi chỳ:

Cụ Nhung dạy Âm nhạc, Đọc sách, HĐGD,..cỏc mụn cú màu xanh;

Thầy Dõn: Mĩ thuật, K.thuật, ễn luyện ..cỏc mụn màu tớm

Lớp 5B

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

THỨ
2

Chào cờ

Lịch sử

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Đia lí

Toán

Lịch sử

Tập đọc

Đạo đức

Tiếng Anh (Thủy)

Đia lí

Chính tả

 

Tiếng Anh (Thủy)

 

 

 

 

 

THỨ
3

Toán

 Tập đọc

Tiếng Anh (Thủy)

Khoa học

LT&C

Khoa học

Tiếng Anh (Thủy)

Đọc sách

Tiếng Anh (Thủy)

Đọc sách

Toán

Kể chuyện

Tiếng Anh (Thủy)

 

LT&C

 

 

 

 

 

THỨ
4

 Thể dục

 

Toán

 

Toán

 

LT&C

 

LT&C

 

Tập đọc

 

Khoa học

 

Chính tả

 

 

 

  

 

THỨ
5

Tiếng Anh (Thủy)

Toán

Toán

K.thuật

Tiếng Anh (Thủy)

Thể dục

Khoa học

Thể dục

Tin học

T.làm văn

T.làm văn

Âm nhạc

Tin học

 

Đạo đức

 

 

 

 

 

THỨ
6

Toán

Mĩ thuật

Toán

Tin học

T.làm văn

K.thuật

 Thể dục

Tin học

Kể chuyện

Âm nhạc

T.làm văn

 Mĩ thuật

SHL/HĐNGLL

 

SHL/HĐNGLL

 

 

 

 

 

 

               

THỜI KHÓA BIỂU (Đ2)

(Áp dụng từ tuần 2 ngày 14 tháng 9 năm 2020)

Thứ

Lớp 1C

 

Lớp 1D

 

Lớp 1E

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

HĐTN

Tiếng Anh

HĐTN

Mĩ thuật

HĐTN

Âm nhạc

 Toán

Âm nhạc

 Toán

Tiếng Anh

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

3

 Toán

HĐGD (C.Nguyệt)

 Toán

Ôn luyện (T Hải)

Toán

 Thể dục

Tiếng Việt

 Thể dục

Tiếng Việt

HĐGD (C.Nguyệt)

Tiếng Việt

Ôn luyện (T Hải)

Tiếng Việt

Ôn luyện (T Hải)

Tiếng Việt

 Thể dục

Tiếng Việt

HĐGD (C.Nguyệt)

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

4

Tiếng Việt

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Việt

 

TN&XH

 

TNXH

 

TNXH

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

5

 Thể dục

TNXH

 Thể dục

TNXH

 Thể dục

Đọc sách

 Toán

Ôn luyện

 Toán

Ôn luyện

Tiếng Việt

TNXH

Tiếng Việt

HĐTN

Tiếng Việt

Đọc sách

Tiếng Việt

Ôn luyện

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 Toán

 

 

 

 

 

 

 

6

Tiếng Việt

GDKNS 

Tiếng Việt

GDKNS

Tiếng Việt

Đạo đức (PHT)

Tiếng Việt

Đọc sách

Tiếng Việt

Đạo đức (PHT)

Tiếng Việt

GDKNS

Tiếng Việt

HĐTN (SHL)

Tiếng Việt

HĐTN (SHL)

 Tiếng Việt

HĐTN (SHL)

Đạo đức (PHT)

 

HĐTN

 

HĐTN

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU

(Áp dụng từ tuần 2 ngày 14 tháng 9 năm 2020)

Thứ

Lớp 2C

 

Lớp 2D

 

Lớp 2E

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

HĐTN (Chào cờ)

Đọc sách

HĐTN

TN-XH

HĐTN

Chính tả

Tập đọc

Ôn luyện

Tập đọc

Đọc sách

Tập đọc

Ôn luyện

Tập đọc

GDKNS 

Tập đọc

Ôn luyện

Tập đọc

Đọc sách

Toán

 

Toán

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

3

 Thể dục

TN&XH

 Thể dục

Ôn luyện

 Thể dục

TN-XH

T công (T Hải)

Đạo đức

Toán

Đạo đức

Toán

GDKNS  

Toán

Ôn luyện

T công (T Hải)

GDKNS

Tập đọc

Ôn luyện

Chính tả

 

Chính tả

 

T công (T Hải)

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Âm nhạc

 

Chính tả

 

Tập đọc

 

Tập đọc

 

K.chuyện 

 

K.chuyện 

 

K.chuyện 

 

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán

HĐGD (C.Nguyệt)

Toán

Ôn luyện (T Hải)

Toán

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Tiếng Anh

LT&C

HĐGD (C.Nguyệt)

LT&C

Ôn luyện (T Hải)

LT&C

Ôn luyện (T Hải)

Mĩ thuật

Tiếng Anh

Đạo đức

HĐGD (C.Nguyệt)

Chính tả

 

Chính tả

 

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

6

Toán

Tiếng Anh

Toán

 Thể dục

Toán

HĐGD (C.Nguyệt)

T. làm văn

HĐGD (C.Nguyệt)

T. làm văn

Tiếng Anh

T. làm văn

 Thể dục

Tập viết

 Thể dục

Tập viết

HĐGD (C.Nguyệt)

Tập viết

Tiếng Anh

HĐTN (SHL)

 

HĐTN (SHL)

 

HĐTN (SHL)

 

THỜI KHOÁ BIỂU

(Áp dụng từ tuần 2 ngày 14 tháng 9 năm 2020)

Thứ

Lớp 3C

 

Lớp 3D

 

Lớp 3E

 

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

Chào cờ

Tập viết

Chào cờ

TN - XH

Chào cờ

Chính tả

Toán

GDKNS

Toán

Đạo đức

Toán

Đạo đức

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

GDKNS

Tập đọc

GDKNS

TĐ-KC

 

TĐ-KC

 

TĐ-KC

 

 

 

 

 

 

 

3

Tiếng Anh

Toán

Tin học

Toán

Âm nhạc

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ôn luyện

Âm nhạc

Ôn luyện

Tin học

Tiếng Anh

Âm nhạc

TN - XH

Tiếng Anh

Chính tả

LT&C

Tiếng Anh

Tin học

 

Tiếng Anh

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

4

Mĩ thuật

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Tập đọc

 

Mĩ thuật

 

Thể dục

 

Thể dục

 

Thể dục

 

Tập đọc

 

Mĩ thuật

 

Tập đọc

 

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng Anh

Tin học

Toán

Thể dục

Toán

Thủ công (T.Hùng)

Tiếng Anh

Thủ công (T.Hùng)

LT&C

Tin học

Chính tả

Thể dục

Toán

Thể dục

Tiếng Anh

Thủ công (T.Hùng)

Tập viết

Tin học

LT&C

 

Tiếng Anh

  

TN&XH

  

 

 

 

 

 

 

6

 Toán

Đọc sách

Toán

Chính tả

Toán

Ôn luyện

 T.làm văn

Đạo đức

 T.làm văn

Đọc sách

Tiếng Anh

HĐTN (SHL)

Chính tả

HĐTN (SHL)

Tập viết

HĐTN (SHL)

T.làm văn

Đọc sách

TH&XH

 

TN&XH

 

TN - XH

 

 

 

 

 

 

 

 

                   PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

          Dương Thị Long                  Nguyễn Công An                                                    Phan Tiến Hạnh


Nguồn:TTXVN/Tin Tức Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website