• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO PP "BÀN TAY NẶN BỘT"

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
 
     UBND HUYỆN CAN LỘC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH GIA HANH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                     Số:   /KH-THGH                               Gia Hanh,  ngày  15  tháng 9  năm 2015   
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”
Năm học: 2015 - 2016
         Căn cứ vào Hướng dẫn số  587/PGDĐT ngày 22/9/2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo Can Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016;
           Trường TH Gia Hanh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”  năm học 2015- 2016 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
          1. Nâng cao kiến thức và kĩ năng của giáo viên tiểu học trong công tác dạy học; tạo điều kiện cho giáo viên tiểu học từng bước làm quen và vận dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” để thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học ở một số môn học
2. Thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn Khoa học, Tự nhiên và Xã hội … trong trường tiểu học qua việc từng bước xây dựng và hình thành cho học sinh tiểu học hứng thú khám phá và thực hành khoa học; kĩ năng nắm bắt, tái tạo và tiếp thu kiến thức một cách bền vững, góp phần phát triển tư duy khoa học, tư duy ngôn ngữ và kĩ năng hợp tác trong học tập.
          II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Nội dung: Dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” trong môn học Khoa học lớp 4,5 và môn TNXH lớp 2, 3.
1.1. Đối với tổ khối:
          Mỗi khối chọn cử 1giáo viên có tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn tốt tiếp tục dạy thử nghiệm một số bài dạy sử dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” để thống nhất một số vấn đề nâng cao hiệu quả giờ day.  Các bài dạy thử nghiệm phải được đưa ra thảo luận, rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối.
1.2. Trường: 
            - Chỉ đạo thực hiện  nội dung phương pháp “ Bàn tay nặn bột”
            - Xây dựng các tiết dạy  + Thảo luận, rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, để nâng cao hơn nữa hiệu quả giờ dạy.
          2. Hình thức tổ chức:
          Giáo viên soạn giáo án và tiến hành dạy thời gian thực hiện từ tháng 9/ 2015 đến hết năm học  (sau khi đã được nhà trường triển khai, hướng dẫn nội dung và các giải pháp tổ chức dạy học theo PP “ Bàn tay nặn bột”
          3.  Thời gian thực hiện: 
Tất cả các giáo viên trong khối lớp tập trung nghiên cứu tất cả các bài học có thể vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, liệt kê các đồ dùng cần thiết tối thiểu, kiểm tra trong tủ thiết bị của lớp để xem thiếu những thiết bị nào, để tiếp tục bổ sung. Tổ chức sắp xếp gọn gàng tại phòng thiết bị nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường dựa vào các bài dạy giáo viên có thể áp dụng, thống kê theo từng tuần, từng ngày để tiện kiểm tra, theo dõi giáo viên thực hiện và có thể dự giờ.
+ Từ tháng 9 trở đi đến cuối năm học: Triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban giám hiệu tiến hành dự giờ, góp ý và nâng cao chất lượng giảng dạy.
+ Kế hoạch cụ thể của các khối lớp dựa vào phân phối chương trình các tiết dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và theo phân phối chương trình cảu lớp mình phụ trách.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            - Giáo viên rà soát chương trình, lựa chọn nội dung và lên kế hoạch giảng dạy vận dụng phương pháp"Bàn tay nặn bột".
            - Kế hoạch dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột ” của tổ chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện.
          - GV thực hiện soạn giảng theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”  theo nội dung để lựa chọn thể hiện ra trong soạn giảng cùng với tổ khối sẽ tiến hành dự giờ, nắm tình hình và đánh giá kết quả giảng dạy ở từng tổ khối .
          - Nội dung, hình thức và kết quả, hiệu quả các tiết dạy phải được khối  ghi nhận thông qua công tác dự giờ, thăm lớp và trao đổi, đúc rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chuyên môn.
          -  Nhà trường thường xuyên chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên môn, thông qua dự giờ, tổ chức hội thảo… cấp trường, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột của các tổ chuyên môn; khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên áp dụng phương pháp BTNB: về thời gian chuẩn bị và tổ chức thực hiện bài dạy, hỗ trợ kinh phí làm thiết bị, đồ dùng dạy học…; có hình thức động viên, khen thưởng các giáo viên tích cực áp dụng phương pháp BTNB đạt kết quả tốt.
          - Yêu cầu các tổ khối chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ trưởng cần  phản ánh kịp thời với BGH để có sự điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
 
Nơi nhận:                                                                                PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
- Các tổ khối CM ( Thực hiện);
- Lưu VT, CM.                                                                                           
 
 
 
                                                                                                   Hoàng Đình Thái
   
 
 
 

Tác giả: Hoàng Đình Thái
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website