05:17 ICT Thứ sáu, 24/01/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
DỰ THÁO BÁO CÁO HỘI NGHỊ CB-GV NĂM HỌC 2016-2017 26/08/2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

Tải về
Số 13/KHCM-THGH 04/01/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG 01-2016

Tải về
Số 14/KHCM-THGH 01/02/2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG 02-2016

Tải về
Số 05/KH-HT 02/12/2015

KẾ HOẠCH THÁNG 12-2015

Tải về
Số 12/KHCM-THGH 02/12/2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12-2015

Tải về
sô 11/KHCM-THGH 01/11/2015

KẾ HOẠCH THÁNG 11-2015 CUẢ CHUYÊN MÔN

Tải về
Số 07/KHCM-THGH 15/09/2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL NĂM HỌC 2015 - 2016

Tải về
Số 02/KHCM-THGH 07/09/2015

KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY

Tải về
Số 05/KHCM-THGH 22/09/2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Tải về
Số 03/KHCM-THGH 15/09/2015

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO PP BÀN TAY NẶN BỘT

Tải về