• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HANH
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0936285262
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Hồng Minh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948307165
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0947090262
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0936285262
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website