• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HANH
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919085461
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0328273245
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Kiều Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948132235
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Châu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972192276
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • La Thị Đỉnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919038975
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982842346
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0984457458
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0397903499
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0911520134
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đinh Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0964353013
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Hoàng Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0868207845
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919917410
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website