• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HANH
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919085461
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0328273245
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972262399
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • La Thị Đỉnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919038975
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Châu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972192276
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Hoàng Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0868207845
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919917410
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0978759076
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đinh Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0964353013
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Châu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0966991074
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918694345
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website