• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HANH
 • Dương Thị Long
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913334358
  • Email:
   Duonglongtl@gmail.com
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Công An
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0827886579
  • Email:
   conganclht@gmail.com
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Tiến Hạnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914008262
  • Email:
   hanhclht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website